jineped
sp
sp anasayfa sp Anasayfa sp | sp site haritası sp Site Haritası sp | sp iletisim sp İletişim sp | sp
sp
kroki
sp
sp
sosyal media
facebook facebook
Anasayfa Menopoz Menopoz Nedir?
Menopoz Nedir?

MENOPOZ: YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Menopoz bir hastalık durumu değildir, kadın hayatında ergenlik öncesi ve üreme yılları gibi bir döneme verilen addır. Özellikle geri kalmış toplumlarda kadınların sosyal hayattaki önemi üreme kabiliyetinden ibaret olduğu için, menopoz dönemi ile kadınlık döneminin de sona erdiği gibi bir yaklaşım mevcuttur. Ancak geçmişe göre insan ömrünün uzadığı günümüzde kadınlarımız artık neredeyse hayatlarının üçte birini menopoz döneminde geçirmektedirler. Dolayısı menopozu bir bitiş olarak değil, yeni bir dönemin başlangıcı olarak görmek gerekmektedir.

Menopozda ortaya çıkabilecek durumlar nelerdir?

Menopoz dönemi üreme çağında salgılanmakta olan östrojen hormonunun azaldığı bir yeni bir dönemdir. Bu dönemde kadın vücudunda östrojen hormonuna bağımlı olan genital sistem, cilt ve kemikler gibi dokularda doğal bir gerileme eğilimi olmaktadır. Ateş basması, terleme, vajinal kuruluk gibi kısa vadede gelişebilecek sorunların yanı sıra, kemik erimesi (osteoporoz), kalp ve damar hastalıkları gibi uzun vadeli sorunlar da hem yaşlanmanın doğal süreci içinde, hem de menopozun katkısı ile ortaya çıkmaktadır.

 

Menopoz döneminde ortaya çıkabilecek problemlerin azaltılması için kullanılan hormon replasman tedavileri son otuz yıldır tartışılmaktadır. Tüm dünyadaki bilimsel araştırmaların odak noktası hormon ilaçları ile rahim ve meme kanserleri gibi kadınsal kanserler arasındaki ilişkinin ortaya konulması olmuştur. Yapılan çalışmalar hormon tedavisine bağlı olarak, ölüm sıklığında artış olmasa da, meme kanseri görülme riskinde artış olduğunu göstermişlerdir. Rahim kanseri riski ise doğru kullanıldıklarında hormon replasman tedavileri ile artmamaktadır. Ateş basması, terleme, vajinal kuruluk, gerginlik, mizaç değişikliği gibi belirtileri olan hastalarda hormon replasman tedavisinin kısa dönemdeki yararlı etkileri gösterilmiş, ancak kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlamak amacıyla hormon replasman tedavisi vermenin getirdiği sağlık risklerinin sağladığı yarardan daha fazla olduğu gösterilmiştir.

 

Muayenehanemiz kanıta dayalı tıp prensibi doğrultusunda, menopoz dönemindeki hastalara hormon tedavisini, sadece yoğun kemik erimesi olan ya da ateş basması ve psikolojik olumsuzluklardan dolayı hayat konforu bozulan hastalarda, gereken kanser ve kardiyak taramaların düzenli yapılması koşulu ile başlanmaktadır.