SCI, SSCI VE AHCI KAPSAMINDA TARANAN DERGİLERDE YAYINLANMIŞ, TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ, ÖZET, DERLEME VE KİTAP KRİTİĞİ TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALELER

1-Faka B, Api M, Fiçicioğlu C, Gürbüz A, Oral O. Acta Eur Fertil. 1994 Nov-Dec;25(6):351-3.

2-Ozden S, Fiçicioğlu C, Kara M, Oral O, Bilgiç R.  Am J Med Genet. 2000 Mar 20;91(3):235-6.

3-Ozden S, Fiçicioglu C, Guner R, Arioglu P, Oral O. J Obstet Gynaecol. 1998 Sep;18(5):445-50.

4-Mülayim B, Demirbaşoğlu S, Oral O. Surg Endosc. 2003 Jan;17(1):161.

5-Yalti S, Oral O, Gürbüz B, Ozden S, Atar F. Indian J Med Res. 2004 Jul;120(1):44-50. SCIExp-0971-5916

6-Tugrul S, Oral O, Kumru P, Köse D, Alkan A, Yildirim G. Clin Exp Obstet Gynecol. 2005;32(4):237-40.

7-Tugrul S, Oral O, Uslu H, Köse D, Catakli FT. Clin Exp Obstet Gynecol. 2006;33(1):55-8.

8-Oral O, Kutlu T, Aksoy E, Fiçicioğlu C, Uslu H, Tuğrul S. J Assist Reprod Genet. 2006 Feb;23(2):81-5.

9-Ceyhan T, Atay V, Gungor S, Karateke A, Oral O, Baser I.J Minim Invasive Gynecol. 2006 Mar-Apr;13(2):145-9.

10-Tugrul S, Oral O, Bakacak M, Uslu H, Pekin O. Saudi Med J. 2006 Dec;27(12):1853-8.

11-Kutlu T, Tuğrul S, Aran T, Uslu H, Eren S, Oral O. Clin Exp Obstet Gynecol. 2006;33(4):226-8.

12-Tugrul S, Oral O, Güçlü M, Kutlu T, Uslu H, Pekin O.    Clin Exp Obstet Gynecol. 2006;33(3):154-8.

13-Kutlu T, Tugrul S, Aydin A, Oral O. J Matern Fetal Neonatal Med. 2007 Apr;20(4):357-9.

14-Gurleyig E, Celik C, Ersan F, Oral O. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2008 Sep;140(1):133-4.

15-Tuğrul S, Kutlu T, Pekin O, Bağlam E, Kiyak H, Oral O. Fertil Steril. 2008 Oct;90(4):1144-8.

HAKEMLİ BİLİMSEL DERGİLERDE YAYINLANMIŞ, TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ, ÖZET, DERLEME VE KİTAP KRİTİĞİ TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALELER

1.Dr.Özay Oral, Dr.Necdet Süer, Dr.Erdogan Duruöz, Dr.Ates Karateke, Dr.Celaltosun, Dr.Cumayorgancı

Endometrial Sampling İle Probe Küretaj Ve Histerektomi Histopatolojik Sonuçlarinin Karsilastirilmasi. 
Zeynepkamiltipbülteni,23:1,2,3,4:142-1461992.
2. Dr.Özay Oral, Dr.Necdet Süer, Dr.Ateş Karateke, Dr.Erdoğan Duruöz, Dr.Ufuk Bayat. Fetal Makrozomi, Tanı, Riskleri Ve Uygun Yönetim. Göztepe Hastanesi Tıp Bülteni, 7:2, 1992.

3. Dr. Betül Kuyucu, Dr. Ateş Karateke,  Dr. Özay Oral, Dr. Nejdet Süer, Dr. Erdoğan Duruöz. Hiperemesis Gravidarumda Tiroid fonksiyonları. Ptt Hastanesi Tıp Dergisi, 14:1 1992.

4-Dr. Özay Oral , Dr. Ayer Güleryüz, Dr.Ateş Karateke, Dr.Erdoğan  Duruöz    Nonstres Test Ve Maternal Serum Glukoz Seviyeleri Karşılaştırılması  Zeynep Kamil Tıp Bülteni,24:1,1994.

5. Ateş Karateke, Betül Kalay, Özay Oral,  O. Zeki Artuğ Erdoğan Duruöz,  Necdet Süer. Abortus İmminens Olgularında Maternal Serum Ca-125 Ölçümünün Prognostik Değeri T Klin Jinekol  Obst 3:293-296, 1993

6. Kadir Güzin, M. Deniz Yılmaz, Necdet Süer, Özay Oral, Gülten Güran, Melike Şentürk. Abortus İmminens Prognoz Tahmininde Serum Progestron Ve Östradiol Düzeyleri Göztetepe Tıp Dergisi   9:170-172, 1994

7. Kadir Güzin, Necdet Süer, Mükremin Ceylan, Gülten Güran, Özay Oral, Deniz Celayırlı Üçüncü Trimester Gebelerde Ua Doppler S/D Oranlarındaki Artışın Perinatal Morbidite ve Mortalite İle İlişkisi. Perinatoloji Dergisi 1:170-172, 1993

8. Ateş Karateke, Sinan Çankaya, Özay Oral,  Ayşe Gürbüz. Preeklampsinin Etyopatogenezinde Maternal Serum Lipidperoksid Ve Vitamin E Seviyeleri. Kadın Doğum Dergisi Medial Yayınları  Cilt 9 Sayı 4 230-233 1994

9.Dr.Ates Karateke, Dr.Kadır Güzın, Dr.Ayse Gürbüz, Dr.Semıh Tugrul, Dr.Cemalettin Özarpacı, Dr.Özay Oral Over Tümörünün Malign Potansiyelini Belirlemede Trombositozun Klinik Önemi. Göztepe Tip Dergisi 9 : 27 – 29,1994

10.Dr.Kadır Güzın, Dr.Gülten Güran, Dr.Hatıce Yagmurkaya, Dr.Özay Oral, Dr.Necdet Süer.
Cerrahi Ve Dogal Menapoza Giren Olgularda Hormon, Kan Biyokimya Degerlerinin Ve Kemik Dansite Ölçümlerinin Karsilastirilmasi. Jinekoloji Ve Obstetri De Yeni Görüs Ve Gelismeler 1994, 5(2) ; 115-118

11. Ayşe Gürbüz, Cem Fıçıcıoğlu, Bülent Faka, Ateş Karateke, Birgül Gürbüz, Özay Oral İzzet Yücesoy. İnfertil Olgularda  Laparoskopide Pelvik Adezyon Görülme İnsidansı, Etyolojik Yaklaşım     End.-Lap Ve Minimal İnvaziv Cerrahi 1995; 2:154-157

12.Cem Fıçıcıoglu, Murat Apı, Bülent Faka, Seval Tasdemır, Özay Oral. Effect Of Sequential Clomiphene Citrate Treatment On Endometrial Tickness Gynecol Obstet Reprod Med 1995;1:114-116

13. Selçuk Özden, Alev Parlar, Cemalettin Özarpacı, Cem Fıçıcıoğlu, Özay Oral. The Application Of Fetal Biophysical Profile Scoring İn The Clinical Manegement Of Prom (Premature Repture Of Membrane) Gynecol Obstet Reprod Med 1996;2:16-18

14- Cem Fıçıcıoğlu, Ayşe Gürbüz, Bülent Faka, Nurdan Levrek, İzzet Yücesoy, Özay Oral. İnfertil Olgularda Tübal Faktörü Önceden Tahminde Yararlı Risk Faktörleri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1996, Cilt:28 Sayı:4

15- Semih Tuğrul, Özay Oral, Gültekin Köse. Video-Laparoskopi İle Tübal Sterilizasyon Zeynep Kamil Tıp Bülteni Mart 1996, Cilt:28, Sayı:1 S.34-37

16- Gültekin Köse, Alpaslan Özdarendeli, Özay Oral, Serap Yaltı, Nezih Hekim. Endometrium Adenokanserinde Prognozu Belirleyen Faktörlerde DNA İçeriğinin İlişkisi T Klin J Obbs 1997, 7.108-112

17- Özay Oral, Mustafa Kekovalı, Sevgi Aksoy, Mustafa Kara. Basit Histerektominin Mesane Boynu Mobilitesi Üzerine Etkisinin Perineal Sonografi İle Değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp

Bülteni Aralık 1997, 29;3-4, S:144-146

18- Özay Oral, Mustafa Kekovalı, Müstecep Kavruk, Mustafa Kara, İlhan Şenverdi. Levonorgestrel Subdermal İmplant (Norplant) Lipid Profili Ve Kanama Diatezi Üzerine Etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Aralık 1997, Cilt.29 Sayı.3-4.

19. Özay Oral, Birgül Gürbüz, Hakan Apaydın, Mustafa Kekovalı,   Doğum Sonrası Hemen Ria Uygulaması. Zeynep Kamil Tıp B Ülteni 1997, Cilt:29 Sayı:3-4

20. Dr. Özay Oral, Dr. Bırgül Gürbüz,Dr. Emıne Kalelı, Dr.Mustafa Kekovalı. Preeklamptik Gebelerde B-Hcg Seviyelerinin Degerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tip Bülteni. 1997; 29:3-4,S:182-185

21. Gültekin Köse, Özay Oral, Sedat Karaosmanoğlu, Alpaslan Özdarendeli,  Aytuğ Kolankaya   Maternal Hidrasyonun  Sıvı İndeksi Ve Doppler Sonografi  Bulgular Üzerinde   Etkileri. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 35.24-26 1998

22- Özay Oral, Zeynep Ulusal, Bülent Tandoğan, Zekeriya Aktürk, Cemalettin Özarpacı, Ebru Çöğendez.  Endometriomaların Diğer Bening Over Kistlerinden Ayırt Edilmesinde Serum Ca-125 Düzeylerinin Yeri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Haziran 1998, Cilt:30,Sayı:1-2 S:12-16

23- Özay Oral, Zekeriya Aktürk, Bülent Tandoğan, Mehmet Akın, Cemalettin Özarpacı, Ebru Çöğendez. Gestasyonel Diabetin Fetal Mortaliye Etkisi Ve Takipli Ve Takipsiz Hastaların Karşılaştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Haziran 1998, Cilt:30 Sayı:1-2

24. Mehmet Harma,  Müge Harma, Mustafa Kekovalı, Mustafa Kara, Özay Oral. Preeklamptik Gebede Doppler İndeks Ölçümlerinin Maternal Kan Basıncı İle İlişkisi Ve Umbilikal Kord Üzerindeki Ölçüm Yerinin Sonuca Etkisi T Klin J Gynecol Obst  9:159-168, 1999

25. Mehmet Uludoğan, Deniz Köse, Zeki Şahinoğlu, Bilge Türköver, Emrah Kol, Özay Oral Koroid Pleksus Kisti:İnvasiv Girişim Gereklimi? Zeynep Kamil Tıp Bülteni Haziran 2000, 32:1-2  54-58

26- Mehmet Uludoğan, Zeki Şahinoğlu, Deniz Köse, Bilge Türköver, Emrah Kol,  Özay Oral. PEV (Pes Equino Varus) Olgularında Karyogram Amaçlı Girişim Gerekli Mi? Zeynep Kamil Tıp Bülteni Haziran 2000, 32;1-2  S.59-62

27.Tandogan. B, Oral Ö, Derya K. Dogal Ve Cerrahi Menopoz Olgularinda Serum Serbest Testesteron Düzeyleri.   Zeynep Kamil Tip Bülteni Haziran 2000, Cilt:32, Sayi:1-2, S:26-27

28. N.Güleş, B.Çaylarbaşı, Ö.Oral, S.Tuğrulerken Doğum Tehdidi Olgularında Ritodrin İle İdame Oral Tokolitik Tedavinin Etkinliği   Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2002;33 (2):12-15

29. Ebru Çöğendez, Bülent Tandoğan,  İlhan Şanverdi, Hüseyin Arık, Özay Oral. Ağır Preeklamptik- Eklamptik Gebelerde Perinatal Morbidite Ve Mortalitenin  Değerlendirilmesizeynep Kamil Tıp Bülteni 2002;33 (2):20-23

30. Semih Tuğrul, Ayşe Gürbüz, Özay Oral, Gazi Yıldırım, Toygun Başaran. Aile Planlamasında Sezaryen Esnasında Poostplasenta Rahim İçi Araç Uygulaması Ve Sonuçları. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2002; 33: 1  12-14

31. S.Tuğrul, D.Köse, B.Çaylarbaşı,  Ö.Oral, G.Yıldırım, T.Başaran. Postpartum Hemorajide Mediolateral Epizyotominin Etkinliği  Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2002;33 (4):28-31

32- B.Çaylarbaşı, S.Tuğrul, Ö.Oral, D.Köse, N.Güleş. Çocukluk Ve Adelosan Dönemde Adnekseal Torsiyon

Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2002;33 (4):53-56

33- B.Çaylarbaşı, S.Tuğrul, Ş.İnal, Ö.Oral, M.Bakacak. Postmenopozal Kanamada Transvajinal Ultrasonografi İle Endometrial Kalınlığın Değerlendirilmesi Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2002;33 (4):32-35

34- M.Güçlü, S.Tuğrul, G.Yıldırım, H.Kıyak, N.Özcan, Ö.Oral Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Over Hacminin Değerlendirilmesi Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2002;33(4):23-27

35. Ahmet Batkı, Nihan Uygur,  Gazi Yıldırım, Özay Oral Fetal Akciğer Maturasyonunu Belirlemede Amnios Sıvıda Lamellar Cisimcik Sayımının Yeri Ve Önemi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 35:4  1-6   2002

36. D.Köse, S.Tuğrul, R.Saya, G.Yıldırım, Ö.Oral Üçlü Tarama Testinin Olası Gebelik Komplikasyonlarını Belirlemedeki Rolü. T Klin Jinekol Obstet 2003;13:374-378

37. Şenem İnal, Gazi Yıldırım, Özay Oral, Banu Çaylarbaşı, Ahmet Batkı    The Effect Of The Way Of Delivery On Perinatal Mortality, İn Pregnancies With Preterm Breech Presentation  Gynecol Obstet Reprod Med 9:92-96 2003

38. S.Tuğrul, D.Köse, G.Yıldırım, U.Yılmaz, A.Alkan, Ö.Oral. Fetal Cinsiyetin Sezaryen Oranı İle İlişkisi   Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2003;33(2):7-11.

39. Denız Köse, Dr.Özay Oral, Dr.Semıh Tugrul, Dr.Sükrettın Yesılçıçek, Dr.Akıf Alkan. Postmenopozal Dönemde L-Tiroksin Tedavisinin Kemik Mineral Yogunlugu Üzerine Etkisi. Zeynep Kamil Tip Bülteni 2004 Cilt 35 Say 2,49-53

40. Dr.Denız Köse, Dr.Hüsamettın Uslu, Dr.Özay Oral, Dr. Semıh Tugrul, Dr.Akıf Alkan, Dr.Arzu Aydın. Raloksifen Hcl Tedavisinin Koagulasyon Profiline Etkisi. Zeynep Kamil Tip Bülteni 2005; Cilt:36 Sayi:2 61-64

41. Dr. Denız Köse, Dr.Hüsamettın Uslu, Dr.Özay Oral,  Dr.Semıh Tugrul,  Dr.Akıf Alkan, Dr.Evrım Aksoy
Effects Of Postmenopausal Use Of Raloxifene On Serum Homocysteine And Lipid Profile. Gynecol Obstet Reprod Med 2005;11:117-119

DİĞER BİLİMSEL DERGİLERDE YAYINLANMIŞ, TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ, ÖZET, DERLEME VE KİTAP KRİTİĞİ TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALELER

1- Özay Oral, Semih Tuğrul, Gültekin Köse, Birgül Gürbüz, İzzet Yücesoy. 6 Olgu Nedeni İle Histeroskopik Septum Rezeksiyonu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Mart 1996, Cilt:28, Sayı:1, S:30-33

2. Selçuk Özden, Yüksel Yılmaz, Cem Fıçıcıoğlu, Cemalettin Özarpacı, Özay Oral. Term Fetusta İdiopatik Supraventrikülrt Taşikardi (Olgu Sunumu) Ptt Hastanesi Tıp Dergisi, 1996, 18:1, 416-417

3. Selçuk Özden, Remziye Bilgiç, Mustafa Kara, Cem Fıçıcıoğlu, Ahmet Çetin , Özay Oral. Meckel – Gruber Sendromu: Olgu Sunumu Klinik Bilimler &Doktor Cilt 3, Sayı 1 134-136  1997,

4- S.Tuğrul, Ş.İnal, Ö.Oral, İ.Şanverdi  Bir Heterotopik Gebelik: Olgu Sunumu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2002; 33 (1-2):15-17

5. Sema Demirbaşoğlu,  Barış Mülayım,  Özay Oral Cystic Hygroma: Case Report. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Cilt 33, Sayı 1, 18-20  2002

6.Dr. Özay Oral, Dr.Barıs Mülayım, Dr. Sema Demırbasoglu. Mullerian Anomaly And Unilateral Agenesis With Pelvic Kidney Case Report. Zeynep Kamil Tip Bülteni Jinekoloji Obstetrik Pediatri Klinikleri, 2002; 33:1 23-25

7. Dr.Gözde Kır, Dr.Özay Oral, Dr.Handan Çetıner,  Dr. Ates Karateke. Overin Annüler Tübüllü Seks – Kord Tümörü Bir Olgu Sunumu. Kadin Dogum Dergisi 2003;1(3):224-226

8. Dr. Özay Oral. Endometrioma ve Yönetimi  (Derleme). Zeynep Kamil Tıp Bülteni Cilt 34 Sayı 1 Özel Sayı  2003

Atıflar

Özden S, Fıçıcıoğlu C, Bilgiç R, Oral Ö. A Brief Clinical Report: Agnathia- Holoprosencephaly-Situs Inversus Totalis, The Fifth Report. American Journal of  Medical Genetics. 2000; 91: 235-6.

1-Vid Persaud, Department Of Human Anatomy & Cell, Science University  Of Manitoba, Canada. (Moore Kl, Tvn Persaud) The Developing Human İsimli Textbook’ Ta (Wb Saunders) Yayınlanmak  Üzere Olgunun Renkli  Resimleri İstendi.

2- Schiffer C, Tariverdian G, Schiesser M, Et Al. Agnathia-Otocephaly Complex: Report Of Three Cases With İnvolvement Of Two Different Carnegie Stages. Am J Med Genet 2002; Oct.112 (2): 203-208 (Literatür No: 22)

3-Thauvin-Robinet C, Rousseau T, Laurent N, Et Al. Hypomandibular Faciocranial Dysostosis İn Consanguineous Parents Revealed By Ultrasound Prenatal Diagnosis. Prenatal Diagnosis 2002; Aug 22 (8): 710-714.(Literatür No: 9)

4- Ozden S, Bilgic R, Delikara N, Et Al. The Sixth Clinical Report Of A Rare Association: Agnathia-Holoprosencephaly-Situs İnversus. Prenatal Diagnosis 2002; Aug, 22 (8): 710-714. (Bks 14 No Lu Yayın Literatür No: 6).

5- Aylsworth As. Clinical Aspects Of Defects İn The Determination Of Laterality. American Journal Of Medical Genetics 2001 Jul 101 (4): 345-355. (Bkz Sf: 354).

6- Amor Dj, Craig Je. Situs İnversus Totalis And Congenital Hypoglossia. Clin Dysmorphology 2002; Jan, 10 (1): 47-50

7- Faye-Petersen O, David E, Rangwala N, Et Al. Otocephaly: Report Of Five New Cases And A Literature Review Source: Fetal And Pediatric Pathology 2006, Sep-Oct, Vol 25, İssue 5, Pp: 277-296.

8- Huissoud C., Jumel Alma, Bisch C, Dijoud F., Pages O, Rudigoz Rc. Take A Look At The Chın! - Early Diagnosis Of Isolated Agnathia Using Two- And Three-Dimensional Sonography Fetal Diagn Ther 2008;24:246-249

9- M. Echenique Elizondo Y J.M. Urkia Etxabe Articulo Especial Situs İnversus Totalis. Primera Descripcion Cientifica Relizade Durante La Ilustracionen Mexico. Cıugıa Espanola. Vol 70, Noviembre 2001, Nunero 5, 247-250.

10- Brian P. Formation And Malformation Of The Vertebrate Left-Right Axis. Current Molecular Medicine 2002, 2, 39-66,

11- Kitap Atıfı: Roger E, Stevenson, Judith G. Hall (Eds): Human Malformations And Related Anomalies, Second Edition, Oxfort University Press, 2005.

12- Kitap Atıfı: Harold Chen (Ed) Atlas Of Genetic Diagnosisi And Counceling, 2005.

13- Kitap Atıfı: Alessandro Castriota-Scanderbeg, Bruno Dallapiccola (Eds): Anormal Skeletal Phenotypes: From Simple To Complex, Springer, 2005.

Özden S, Fıçıcıoğlu C, Güner R, Arıoglu P and Oral Ö. Comparison of the  intrapartum analysis of Doppler blood flow velocity waveform of the umbilical artery and CST for the prediction of perinatal outcome. Journal of Obstetrics and Gynaecology 1998; 18 (5): 445-50.

1-Kitap Atıfı: H. Steiner, K.T.M. Schneider (eds), Dopplersonographie in Geburtshilfe und Gynakologie, Springer, 2007.

2-Sezgin D. (Uzmanlık tezi): Erken intrapartum dönemde yapılan umblikal arter Doppler incelemesi, Kardiyotokografi ve amniyos sıvı indeksinin intrapartum fetal distresi belirlemedeki etkinliği-İstanbul-2006.

3-Sebastian Manzanares Galan M, Paz Carillo Badillo. Aplication Clinica Del Doppler Fetal Intraparto. Control Fetal Intraparto. Actualizacion En Obstetricia Y Ginecologia.

Yalti S, Oral O, Gurbuz B, Ozden S, Atar F. Ratio of middle cerebral to umbilical artery blood velocity in preeclamptic & hypertensive women in the prediction of poor perinatal outcome. Indian J Med Res  2004; 120: 44-50.

1-Sezik M, Özkaya O, Sezik HY ve ark. Preeklamptik Hastalarda Umblikal Arter Doppler İncelemesinin Maternal Laboratuar Değeri ve Neonatal Sonuçlar ile İlişkisi. TJOD-2005; Cilt 2, Sayı: 4, sayfa: 279-283

2-Koech A, Ndungu B, Gichangi P. Structural changes in umbilical vessels in pregnancy induced hypertension. Placenta Feb 2008, Vol: 29, İssue: 2, pp: 210-214.

3-Rytlewski K, Olszanecki R, Lauterbach R, et al. Effects of oral L-arginine on foetal condition and neonatal outcome in preeclampsia: A preliminary report. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. Aug 2006, Vol: 99, pp: 146-152.

Tez Yönetimleri

1996-Erken Doğum Tehdidinde Demir Eksiklği Anemisinin Yeri

Dr.Müjgan Çetinkaya Özdarendeli

1996-Nondiabetik Hipertansif Gebelerde Kan İnsülin Seviyeleri Ve Karbonhidrat, Lipid Ve Protein Tablosunun Perinatal Dönemde Fetüse Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi

Dr. Ö. Melih Aygün

1996 - Kötü Perinatal Sonucun Prediksiyonunda İntrapartum Umblikal Arter Doppleri Ve Cst'nin Karşılaştırılması

Dr. Rengin Güner

1996 - Preeklamptik Gebede Doppler İndeks Ölçümlerinin Maternel Kan Basıncı İle İlişkisi Ve Umblikal Kord Üzerindeki Ölçüm Yerinin Sonuca Etkisi - Dr. Mehmet Harma

1996 - Preeklampsi Olgularında Serum B-Hcg Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Dr. Emine Kaleli

1997 - Abortus İmminens Vakalarında Maternal Serum Alfa Fetoprotein Seviyelerinin Prediktif Değeri

Dr. Gökhan Kılıç

1998 -  Erken Doğum Tehdidi Olgularında Maternal Serum Magnezyum Düzeyleri

Dr. İlhan Şanverdi

1998 - Ağır Preeklamptik Gebelerde Maternal - Perinatal Morbidite Ve Mortalite

Dr. Ebru Çöğendez

2001 -  Fetal Akciğer Maturasyonunu Belirlemede Amniyotik Sıvıdaki Lamellar Cisimcik Sayımının Yeri Ve Önemi

Dr. Ahmet Batkı

2002 Erken Doğum Tehdidi Olgularında Ritodrin İle İdame Oral Tokolitik Tedavinin Etkinliği

Dr. Nuran Can Güleş

2002 -  İkinci Trimester Maternal Serum Afp,Hcg Ve Estriol Değerlerinin Gebelik Komlikasyonlarının Tahminindeki Önemi

Dr. Reşat Şaya

2004 -   Epidural Analjezi İle Doğumun Travay Ve Fetus Üzerine Etkileri

Dr. Süleyman Murat Bakacak

Ağır Preeklampside Erken Postpartum Küretajın Klinik Seyir Üzerine Etkisi.

Dr. Filiz Tosun Çataklı

Umbilikal Arter Dooler İncelemesinde Diyastol Sonu Akım Kaybı Ve Ters Akım Tespit Edilen Fetuslerde Perinetal Mortalite Ve Morbidite .

Dr. Esma Çelik Sarıkaya

Umbilikal Arter Dopplerinde Ende Diyastolik Akım Kaybı Olan Fetuslerde Pernatal Mortalite Ve Morbidite.   Dr. Reyhan Topuz

İlk Trimester Anormal Gebeliklerde Maternal Serum İnhibin- A Ölçümleri.

Dr. Berkant Aydınoğlu

Gebelikte Asemptomatik Bakteriüri.

Dr. Pınar Çelen

Araştırma Projeleri

Avrupa Ülkelerinde Menopozdaki Kadınlarda D Vitamin Prevalansı 2005

"Merck Sharp & Dohme" sponsorluğunda yürütülmüş uluslararası proje

Diğer Bilimsel Etkinlikler

Ulusal Sempozyum, Kongre Ve Konferanslarda Davetli Konuşmacı Olmak

1- Cinselyolla Bulasan Hastaliklarda Medikal Tedaviler. Zeynep Kamil Xv. Jineko-Patoloji Kongresi 11-13 Haziran 1997

2- Tekrarlayan Gebelik Kayiplarinda Tanim Ve Epidemiyoloji. Zeynep Kamil Xvı. Jineko-Patoloji Kongresi 10-12 Haziran 1998 Kongre Sekreterligi

3- Polikistik Over Olgularinda Klinik Yaklasim. Türk Jinekoloji Dernegi Istanbul Subesi Mezuniyet Sonrasi Egitim Kursu 21-24 Nisan 1999. The Marmara Oteli –Istanbul

4- Endometriozis Ve Infertilite. Zeynep Kamil XIX. Jineko-Patoloji Kongresi 6-8 Haziran 2001

5- Endometriomalar Ve Yönetimi. Zeynep Kamil XX. Jineko-Patoloji Kongresi 19-21 Haziran 2002

6- Müllerian Kanal Rezorpsiyon Defektlerinin Rekonstriksiyonu Zeynep Kamil Xxııı. Jineko-Patoloji Kongresi 25-27 Haziran 2005

7- 14 Haziran 2005 Operatif Histeroskopi. Xxııı Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi. Histeroskopi Kursu

8- 7 Eylül 2006  İnfertilitede Laparoskopi Ve Histeroskopinin Yeri Özay Oral. 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2006) 7-10 Eylül 2006

9- 14-16 Haziran 2006   Uterus Cerrahisi Sonrası Gebelikler  Ve Komplikasyonları Özay Oral. XXIV Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi

10- 25 Şubat 2006. Histerskopik Myomektomi Özay Oral. Histeroskopi Sertifikasyon Kursu. TJOD İstanbul  Şişli Etfal Hastanesi

11- 05 Haziran 2007. Operatif Histeroskopi Özay Oral. Zeynep Kamil Hastanesi Histeroskopi Kursu.XXV. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi

12- 19 Mayıs 2008 Laparoskopik Myomektomi: Yapılmalı mı? Özay Oral. 6. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi. 14-19 Mayıs 2008

13- 3. Ulusal Üreme Endkrinolojisi Ve İnfertilite  Kongresi 16-19 Ekim 2008  Sungate Port Royal  Deluxe Resort Hotel, Antalya   16 Ekim 2008 Perşembe  Ofis Histeroskopisi  Özay Oral

14- Sakarya Üniversitesi  Uluslararası – Disiplinler Arası Kadın Calısmaları Kongresi. 05 – 07 Mart 2009

Kadın Hastalıkları Oturumu. Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sevin Altınkaynak  Prof. Dr. Tayfun Yücel. Menopozun Kadın Uzerine Etkileri  Prof. Dr. Ozay Oral (Sakarya Universitesi)

15- 9. Geleneksel Zekai Tahir Burak Eğitim Günleri 12-15 Mart 2009 WOW Kremlin Palace Hotel  Antalya  14 Mart 2009, Cumartesi  İnfertilitede L/S Ve H/Snin Yeri. Panel Başkanı: Recai Pabuçcu  Panelist:Özay Oral Turan Çetin Ali Rıza Odabaşı Ahmet Göçmen  Bilgin Gürateş  Hüseyin Yeşilyurt  Suat Dede

16- 3rd International Congress Of Turkish Society Of Gynecological Endoscopy İs Under The Auspices Of The ESGE (European Society Of Gynecological Endoscopy)  & Aagl (American Association Of Gynecologic Laparoscopists). Hysteroscopy Course April 8, 2009. Moderator:Gürkan Uncu 13:00 - 13:20 Approach To İntrauterine Syneshias. Özay Oral.

17- 7. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi - TJOD 2009 Girne - Kuzey Kıbrıs. 16 Mayıs 2009.Cumartesi Oturum: İnfertilite – Endoskopi. Oturum Başkanları:  Bülent Gökmen, İntrauterin Adezyonlar ve Tedavisi. Özay Oral

18- 28 Şubat 2010 Dermoid Kistte Laparoskopi Jinekolojide Video-Laparoskopik Cerrahi Kursu. TJOD İstanbul, Acıbadem Maslak Hastanesi 19-18 Mayıs 2010       Histeroskopik Septum İnsizyonu. Özay Oral 8. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi. 18-23 Mayıs 2010  Susesi Delux Hotel Antalya

Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) düzenlemek veya başkanlık yapmak

1-Kongre Baskani, Infertilite ve Endoskopi Zeynep Kamil XIII. Jineko-Patoloji Kongresi 25-27 Mayis 1995

2-Tekrarlayan Gebelik Kayiplarinda Tanim ve Epidemiyoloji. Zeynep Kamil XVI. Jineko-Patoloji Kongresi 10-12 Haziran 1998 Kongre Sekreterligi

Kongrelerde Yapılan Sözlü Sunumlar

1- 3.Ulusal Üreme Endkrinolojisi Ve İnfertilite  Kongresi. 16-19 Ekim 2008. Sungate Port Royal Deluxe Resort Hotel, Antalya. 16 Ekim 2008 Perşembe. Ofis Histeroskopisi. Özay Oral

2- Sakarya Üniversitesi Uluslararası – Disiplinler Arası Kadın Calısmaları Kongresi. 05 – 07 Mart 2009. Kadın Hastalıkları Oturumu. Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sevin Altınkaynak, Prof. Dr. Tayfun Yücel

Menopozun Kadın Uzerine Etkileri  Prof. Dr. Ozay Oral (Sakarya Universitesi)

3- 9.Geleneksel Zekai Tahir Burak Eğitim Günleri 12-15 Mart 2009 WOW Kremlin Palace Hotel  Antalya  14 Mart 2009, Cumartesi İnfertilitede L/S Ve H/Snin Yeri Panel Başkanı: Recai Pabuçcu, Panelist:Özay Oral Turan Çetin Ali Rıza Odabaşı Ahmet Göçmen  Bilgin Gürateş Hüseyin Yeşilyurt Suat Dede.

4- 3rd International Congress Of Turkish Society Of Gynecological Endoscopy İs Under The Auspices Of The ESGE (European Society Of Gynecological Endoscopy)  & Aagl (American Association Of Gynecologic Laparoscopists).  Hysteroscopy Course April 8, 2009. Moderator:Gürkan Uncu 13:00 - 13:20 Approach To İntrauterine Syneshias. Özay Oral.

5- 7.Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi - Tjod 2009 girne - Kuzey Kıbrıs. 16 Mayıs 2009.Cumartesi Oturum: İnfertilite – Endoskopi. Oturum Başkanları:  Bülent Gökmen, Ayhan Çoşkun. İntrauterin Adezyonlar Ve Tedavisi   Özay Oral

Online Randevu

Özay Oral - DoktorTakvimi.com