Bilimsel Yayınlar:

1.    Müjgan Kahyaoğlu Oral, Petek Arıoğlu
A case of Klippel- Trenaunay- Weber Syndrome accompanied by macrocephaly and maternal history of high- dose drug consumption
Prenatal and Neonatal Medicine 6:187-189 2001


2.    Müjgan Kahyaoğlu Oral, Savaş İnan, Emine Kavas, Meral İnalhan
Hastanemiz Çocuk Polikliniğine Başvuran Bebeklerde Anne Sütü ile Beslenmeye Etki Eden Faktörler
Zeynep Kamil Tıp Bülteni 33:3 34-36 2002


3.    Müjgan Kahyaoğlu Oral, Özlem Temel, Gülşah Güven, Tolga Erkum, Arzu Yaşaroğlu, Meral İnalhan, Savaş İnan
Hastanemizdeki Son 4 Yıldaki Zehirlenme Vakalarının Değerlendirilmesi
Zeynep Kamil Tıp Bülteni 33:1 38-41 2002


4.    Meral İnalhan, Müjgan Kahyaoğlu Oral, Özlem Arslantürk Ünlütürk, Özlem Temel, Gülşah Güven, Savaş İnan
Kliniğimizde İzlediğimiz İnsüline Bağlı Diyabetes Mellitus’lu Olguların İrdelenmesi
Zeynep Kamil Tıp Bülteni 33:1 50-52  2002


5.    Ayşenur Cerrah Celayir, Müjgan Kahyaoğlu Oral, Hasan Alizade
Abdominoskrotal Hidroselli Olgularda Ameliyat Zamanlaması: Bir Olgu Sunumu
Zeynep Kamil Tıp Bülteni 34:3 41-42 2003


6.    Özlem Arslantürk Ünlütürk, Meral İnalhan, Özlem Temel, Müjgan Oral, Hasan Ünlütürk, Neslihan Sipahier, Savaş İnan
Çocukluk Çağı Pnömonilerimde Mycoplazma Pneumoniae’nin Rolü
Zeynep Kamil Tıp Bülteni 33:3 29-33 2002


7.    Özlem Arslan Ünlütürk, Özlem Temel, Müjgan Kahyaoğlu Oral, Serpil Değirmenci, Savaş İnan, 
Henoch- Schönlein Purpuralı Hastalarda Renal ve Gastrointestinal Sistem Tutulumla İlişkili Klinik ve Laboratuar Bulguları
Zeynep Kamil Tıp Bülteni 33:2 44-47  2002


8.    H. Ö. Tuğrul, H. Özler, Müjgan Kahyaoğlu Oral, A. Bozaykut, Y. Güneş
Zeynep Kamil Hastanesinde  1986-1990 yıllarında Karşılanan Yenidoğanlardaki Konjenital Kalp Anormalliklerinin İncelenmesi
Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2:24, 309-315 1992


9.    M. Erdem, M.Kendir, T. Alioğlu, B. Kumbasar, Müjgan Kahyaoğlu Oral
Yeni Konsepsiyonların Işığı Altında Sjögren Sendromu
Haseki Tıp Bülteni 27:1 75-80 1989


10.    Müjgan Kahyaoğlu Oral, A. Cerrah Celayir
Radyasyonun Fetus ve Yevidoğan Üzerinde Etkileri
Perinatoloji Dergisi, 9:1 10-14 2001


11.    Müjgan Kahyaoğlu Oral, A. Cerrah Celayir
Yenidoğanda Kan Değişimi
Haydarpaşa Numune  Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 41:1  26-31 2001


12.    Savaş İnan Müjgan Kahyaoğlu Oral
Çocukluk Çağında Akut Otitis Media ve Efüzyonlu Otitis Media: Derleme
Zeynep Kamil Tıp Bülteni 33:3 37-42  2002


13.    A. Cerrah Celayir, Müjgan Kahyaoğlu Oral
Umbilikal Ven Katerizasyonunun Temel İlkeleri
Haydarpaşa Numune  Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıp Dergisi 41:2  86-89 2001

Bilimsel Sunumlar:

1.    Müjgan Kahyaoğlu Oral
Serum Concentratiosn of Granulocyte Colony- Stimulating Factor in Healthy Term
Neonates with PROM and Term Neonates with Sepsis
XXIII. Semineria Medicale Balkanique, Istanbul 24-27.08.1994

2.   Kahyaoğlu Oral Müjgan, Bilgen H., Özek E., Özdoğan T., Akman İ., Cebeci D.
Is It Necessary To Obtain Rebound Bilirubin Levels?
Prenatal and Neonatal Medicine Volume 5 June 2000
The Abstract of XVII European Congress of Perinatal Medicine Porto, Portugal
25-28 june, 2000

3.    SG Berrak , İ. Akman, C. Canpolat, E. Özek, E. Ekşioğlu- Demiralp, Müjgan Kahyaoğlu Oral
Effect of G6PD Deficiency on Neutrophil Function
ESPHI 2001 XVIII Congress of the European Society for Paediatric Haematology
And Immunology KKL- Lucerne/ Switzerland  June 17-19, 2001

4.    İ.Ö. Ertem, I.B. Barlan, Müjgan Kahyaoğlu Oral, Ö. Düzova, Ş. Cin
Compreshensive Services to Hospitalized Children in Turkey
ESSOP 1999 Annual Congress of  European Socıety for Social Pediatrics, Turkey, 1999

5.    İ. Akman, G. İmir, C. Dökmeci, Müjgan Kahyaoğlu Oral, E. Özek, N. Ceylan
Perinatal Group B Streptococcal Colonizassyon and Intrapartum Antibiotic Prophlaxis
Infectionus Diseases in  Obstetrics and Gynecology 7:6 p 309 1999

Online Randevu

Özay Oral - DoktorTakvimi.com