Düşük geçirme kadınlar üzerinde fiziksel ve psikolojik birçok olumsuz etkiye neden olabilmektedir.

Gebelik, normal olarak bir çocuk beklentisini de doğurmaktadır. Düşük ile sonuçlanan gebeliklerde anne adayı hem mevcut gebeliğin kaybedilmesi, hem de gelecekteki gebeliklerin sağlıklı devamlılığı konularında kaygı yaşayacaktır.

Düşük yaşanması durumda bir sonraki gebeliğin düşükle sonlanma riski son derece azdır. Ancak üst üste iki ya da daha fazla düşük yaşanması durumunda gelecekteki gebeliklerin düşük ile sonlanma riski yükselecektir. Bu nedenle tekrarlayan gebeliklerin altta yatan nedenlerinin ortaya konulması önemlidir.

Düşük sonrasında tablonun erken tanınması ve olabildiğince erken dönemde gebeliğin kürtaj ile sonlandırılması önemlidir. Fetus ve plasentaya ait dokuların rahim içinde kalması hem kanama, hem de enfeksiyon açısından riski arttıracaktır. Kanama uzun sürdüğünde kansızlığa neden olabilmektedir. Enfeksiyon ise rahim içinde ve tüplerde yapışıklıklara yol açarak gelecekteki gebelikleri de engelleyebilen tablolara yol açabilir.

Bu nedenle düşük durumunda gebeliğin olabildiğince erken şekilde sonlandırılması önemlidir. Kürtaj (gebelik sonlandırılma işlemi) steril ameliyathane şartlarında, uzman hekimlerce yapılmalıdır. Muayenehane ve poliklinik şartlarında, sterilitesi yetersiz koşullarda uygulanan kürtajlarda enfeksiyon riski yüksek olacaktır. Muayenehanemiz'de tüm kürtaj işlemleri ameliyathanede ultrason eşliğinde uygulanmaktadır.

Online Randevu

Özay Oral - DoktorTakvimi.com