Gebelik diabetus mellitus (şeker) hastalığını taklit edebilen bir durumdur. Bu nedenle gebe kadınların bazılarında gebelik sırasında diabetus mellitus (şeker) hastalığı ortaya çıkabilir. Ortaya çıkan bu durum gebelikten sonra normale dönebileceği gibi kalıcı da olabilir. Gebelik sırasında ortaya çıkan şeker hastalığı gestasyonel diyabet olarak adlandırılır.

Gebelikte diabetus mellitus (şeker) hastalığına eğilim 24-28. gebelik haftalarında maksimum düzeye çıkar.  Bu nedenle gebelik takipleri sırasında bu haftalarda diabetus mellitus (şeker) hastalığı tarama testileri yapılmalıdır. Gene olarak sadece açlık kan şekerine bakılması yeterli görülmeyerek, 50 gram ya da 75 gram glukoz tarama testi (şeker yükleme testi) yaptırılmaktadır.

Şeker yükleme testinin yapılabilmesi için gebenin aç olması gerekmemektedir. Herhangi bir zamanda gebeye 50 gram glukoz içirildikten bir saat sonra kan örneği alınarak kan glukoz (şeker) düzeyine bakılır. Şeker yükleme testinde kan glukoz (şeker) düzeyi 140 mg/dl üzerinde ise test pozitif ya da anormal olarak kabul edilir. Sonuç 200 mg/dl ya da üzerinde ise bu durumda diabetus mellitus (şeker hastalığı) tanısı konulabilir. Sonucun 140-200 mg/dl arasında bulunması durumunda ise üç saatlik şeker yükleme testi (OGTT) yapılması gerekir.

Şişman gebelerde, şeker yükleme testi için 24-28. gebelik haftalarına beklemeksizin, ilk gebelik muayenesinde uygulanmalıdır. Bu şekilde diabet eğilimi olan gebeler erken tespit edilerek, gelişebilecek komplikasyonlar önlenebilinir.

Online Randevu

Özay Oral - DoktorTakvimi.com