İkili tarama testi gebeliğin 11-14. haftaları arasında yapılan

Down ve Edwards (Trizomi 21 ve 18) sendromlarının taranmasında kullanılan bir tetkiktir. İkili tarama testi bir  tanı testi değildir, sadece yüksek riskli gebeliklerin tespit edilmesi için kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu test sonucu yüksek risk saptanması bu sendromların gebede mevcut olduğunu göstermediği gibi, düşük risk durumunda da sendromlar ekarte edilemez. İkili tarama testi sadece hangi gebelerde kesin tanı testlerinin (koryon villüs biyopsisi, amniosentez) uygulanacağını gösterir.

İkili Tarama Testi Hangi Aşamalardan Oluşur?

İkili tarama testi iki ayrı incelemenin bir arada değerlendirilmesi ile oluşmaktadır. Bunlar:

- Ultrason ile yapılan ense kalınlığı ölçümü

- Anne kanından yapılan hormon (βHCG ve PAPP-A) ölçümü

İkili tarama testinde bu iki ölçümün bir analizi verilmektedir. Bu analiz sonucunda sayısal bir risk belirlenecektir. Yüksek risk saptanan gebelerde tanının kesinleştirilmesi için koryon villüs biyopsisi veya amniosentez yapılmalıdır.

Neden İkili Tarama Testi?

* İkili tarama testi, üçlü tarama testinden daha etkili bir tetkiktir. Daha erken gebelik haftasında olmasına rağmen daha yüksek oranda doğru tanı koyma gücündedir.

* İkili tarama testi, üçlü tarama testine göre gebeliğin daha erken haftalarında yapılmaktadır. Böylece sendromlar gebelik fazla ilerlemeden tanınabilmekte, bu sayede anne adayı daha az olumsuz etkilenerek gebeliğin tahliyesi yapılması mümkün olabilmektedir.

Online Randevu

Özay Oral - DoktorTakvimi.com