KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ 

1. Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

İstanbul Tıp Kitabevi 2010

ISBN:978-605-5507-00-8

2. Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

JİNEKOLOJİK LAPAROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Büyük Harf Yayınları 2011

ISBN:978-9944-5125-8-9

BÖLÜM YAZARLIĞI

1- Doç. Dr. Özay Oral

FETAL TANI VE TEDAVİ ISBN 975-7467-72-3

Postterm Doğumlar  Bölüm 17  Sayfa  272-277    1998

2- Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar,

Bölüm 3-Histeroskopide Anestezi Uygulamaları

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

3-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 4-Histeroskopik Distansiyon Medyumları

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

4- Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 5 Histeroskopik Prosedürlerin Dökümantasyonu

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

5-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 7 Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

6-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 8 Ofis Histeroskopisi

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

7-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 9 Operatif Histeroskopi

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

8-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 10 Histeroskopik Cerrahi Öncesi Hazırlık

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

9-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 11  Endometrial Polipler

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

10-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar Bölüm 12

Uterin Anomalilere Histeroskopik Yaklaşım

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

11-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm  13 Myoma Uteri ve Histeroskopi

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

12-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 14 Histeroskopik Endometrial Ablasyon

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

13-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 15 İnfertilite ve Histeroskopi

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

14-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 16 İntrauterin Adezyonlara Histeroskopik Yaklaşım

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

15-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 17 İntrauterin Yabancı Cisimler ve Histeroskopi

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

16-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 18 Histeroskopik Tubal Cerrahi

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

17-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 19 Tekrarlayan Düşükler ve Histeroskopi

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

18-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 20 Onkoloji ve  Histeroskopi

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

19-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 21 Histeroskopik Cerrahide Komplikasyon Yönetimi

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

20-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

JİNEKOLOJİK LAPAROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 14 Adneksiyel Kitleler ve Laparoskopi

Büyük Harf Yayınları 1. Baskı  2011

ISBN:978-9944-5125-8-9

21-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

JİNEKOLOJİK LAPAROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 14 İnfertilite ve Laparoskopi

Büyük Harf Yayınları 1. Baskı  2011

ISBN:978-9944-5125-8-9

BÖLÜM ÇEVİRİSİ

1-Current Obstetrics&Gynecology Diagnosis & Therapy  1994

Çağdaş Obstetrik&Jinekolojik Teşhis &Tedavi (Cilt 1 ve 2)

ISBN 975-95331-4-6, 5-4

Bölüm :14 Geç Gebelik Komplikasyonları,  Doç. Dr. Özay Oral

2-Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi ( Cilt 1 ve 2) 2008

ISBN 978-994418118-5 Yazar: Eberhard Merz. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Selçuk Özden

Bölüm 4: Menstruel Dönemdeki Ovarian ve Endometrial Değişiklikler

Prof. Dr. Özay Oral 

3-Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi ( Cilt 1 ve 2) 2008

ISBN 978-994418118-5 Yazar: Eberhard Merz. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Selçuk Özden

Bölüm 6: Pelvik Enflamatuar Hastalıklar

Prof. Dr. Özay Oral

4-Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi ( Cilt 1 ve 2)  2008

ISBN 978-994418118-5 Yazar: Eberhard Merz. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Selçuk Özden

Bölüm 24: Genital Kanal Anomalileri

Prof. Dr. Özay Oral

5-Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi ( Cilt 1 ve 2)  2008

ISBN 978-994418118-5 Yazar: Eberhard Merz. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Selçuk Özden

Bölüm 25: Pelvik Enflamatuar Hastalık

Prof. Dr. Özay Oral

6-Atlas of Fetal Anomalies  2008

Yazar: Asım Kurjak ve FA Chervanak Mc Graw Hill, Çeviri Editörü:Prof.Dr. Selçuk Özden

Bölüm 8: Normal ve Anormal Fetal Yüz Değerlendirmesinde 3D Sonografi,

Prof. Dr. Özay Oral

Online Randevu

Özay Oral - DoktorTakvimi.com