Kasım 1984 - Kasım 1986 Adana Verem Savaş Dispanseri

Kasım 1986 - Temmuz 1988 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği

Temmuz 1988 - Aralık 1988 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pnömotoloji ve Bronkoskopi Bölümü

Aralık 1988 - Haziran 1993 Zeynep Kamil Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü
(Uzmanlık eğitimi)

Ocak 1991 - Mayıs 1991 St.Vincent’s Hospital and Medical Center of New York 
(Gözlemci Doktor)

Haziran 1993 - Ekim 1993

Kadıköy Ana Çocuk Sağlığı Dispanseri
(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)


Ekim 1993 - Temmuz 1998 Zeynep Kamil Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi 
(Başasistan)

Mayıs 1995 Yale Üniversitesi Yenidoğan Yoğun bakım Ünitesi
(Gözlemci Doktor)

Temmuz 1998 - Kasım 1999 Marmara Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun bakım Ünitesi
(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

Aralık 1999 - Haziran 2000 Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Kliniği 
(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

Haziran 2000 - Temmuz 2006 Zeynep Kamil Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü
(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

Online Randevu

Özay Oral - DoktorTakvimi.com