Laboratuar Hizmetleri 

Muayenehanemiz butik sağlık hizmeti konseptinin bir parçası olarak, laboratuar hizmetlerini de bünyesi içinde sağlamaktadır. Laboratuar ünitemizde her türlü kan, idrar, dışkı, vücut sıvıları ve hormon tetkikleri yapılabilmektedir. Muayenehanemiz de alınan numune örnekleri özel kuryeler aracılığı ile akredite edilmiş laboratuarlarda incelenerek, sonuçları en kısa sürede muayenehanemize geri bildirilmektedir. Hekimlerimiz sonuçlanmış tetkikler konusunda hastaları ile görüşerek, bilgi akışını sağlıklı bir şekilde sağlamaktadırlar.

Aynı şekilde pap-smear tetkikleri ve cerrahi sonrası elde edilen materyaller de patoloji laboratuarına muayenehanemiz kuryelerince gönderilerek inceletilmektedir. Sonuçlar hastanın ameliyat sonrası kontrolü sırasında hasta ile birlikte yorumlanarak, tedavi şekillendirilmektedir.

Görüntüleme Hizmetleri

Dört boyutlu ultrason incelemesi 

Dört boyutlu ultrason cihazları, geleneksel siyah-beyaz (iki boyutlu) inceleme özelliğinin yanı sıra bünyelerinde hem renkli doppler özelliği ile damar yapılarının incelenebilmesini, hem de üç boyut özelliği ile daha anlaşılabilir olma özelliğini barındırırlar. Bu yüzden oldukça pahalı cihazlardır ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sadece belirli merkez ve kurumlarda kullanılabilmektedirler.

İki boyutlu geleneksel ultrason ile jinekolojik organlar ve bebek hakkında detaylı bilgi sağlanılabilirken üç boyutlu yapısı hakkında zaman zaman yetersiz kalınabilmektedir. Özellikle rahim anomalileri gibi üç boyutlu patolojilerin kesin tanısında dört boyutlu ultrasonun yararlı olduğu bilinmektedir.

Gebelik takibinde dört boyutlu ultrasonografi bazı anomalilerin (dudak-damak yarığı, el-ayak anomalileri) tanısında avantaj sağlayacaktır. Bunun dışında dört boyutlu ultrason anne-baba adaylarının doğacak bebeklerini ekranda daha net görmelerini sağlayarak, anne-baba ve bebek arasında doğumdan sonra kurulacak olan bağın daha güçlü olmasına yardımcı olmaktadır.

Muayenehanemiz'de dört boyutlu ultrason incelemesi ile hem jinekolojik hastalıklar ortaya konulmakta, hem de gebelik takibi uygulanmaktadır. Gebelerimize bebeklerinin dört boyutlu görselleri CD şeklinde hediye edilmektedir.

Histerosalpingografi (Rahim Filmi) 

Rahim içini ve tüplerin durumunu değerlendirmeye olanak sağlayan bir röntgen tekniğidir. İşlem esnasında röntgen filminde görülebilen bir sıvı, rahim ağzından verilir. Bu esnada çekilen filmlerle bu sıvının rahimin içine ve tüplere dağılımı gözlenir. Normal bir kadında verilen sıvı herhangi bir güçlükle karşılaşmadan rahimin içini doldurur ve tüplere geçer, buradan da karın boşluğuna yayılır. 

Rahim filmi (histerosalpingografi) kısırlık araştırmasındaki temel tetkiklerden birisidir. Bu tetkik sayesinde sperm ile yumurtaların birleşmesine engel olan bir tıkanıklık ya da döllenmiş yumurtanın rahim içine yerleşmesine engel bir rahim anomalisi kolaylıkla saptanabilir.

Rahim filmi (histerosalpingografi) çekilmesi, uygulanan ilaca karşı oluşan reaksiyon ve kasılmalar nedeniyle, kısmen ağrılı bir işlemdir. Ancak bu kısa süreli bir ağrıdır ve dayanılamayacak düzeylerde değildir. Rahim filmi (histerosalpingografi) çekilmesi sırasında özel kateterler kullanılması durumunda ağrı daha da azalacağı için genel anestezi gerektirmeyecektir.

Kısırlık nedeni araştırmasında rahim içi ve tüplerin durumunu değerlendirmeye olanak sağlayan temel tetkiklerden biridir. Bu tetkik sayesinde sperm ile yumurtaların birleşmesine engel olan bir tıkanıklık ya da döllenmiş yumurtanın rahim içine yerleşmesine engel bir rahim anomalisi kolaylıkla saptanabilir. Histerosalpingografi (rahim filmi) çekilmesi sırasında özel kateterler kullanılarak, hastanın ağrısı azaltılmaktadır, bu nedenle uygulama sırasında genel anestezi ihtiyacı olmamaktadır.

Mamografi 

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü ve akciğer kanserinin ardından en sık kansere bağlı ölüm nedenidir. Genel olarak her 8 kadından biri yaşamı boyunca meme kanserine yakalanmaktadır. Meme kanseri tedavisinin başarıya ulaşmasında erken teşhis çok önemlidir. Mamografi erken meme kanseri teşhisinde en önemli rolü oynamaktadır. Yapılan çalışmalarda meme kitlelerinin %85 ile %90’ının hissedilebilir büyüklüğe ulaşmasından iki yıl kadar önce mamografi ile belirlenebileceğini gösterilmiştir. Mammografi, memenin detaylı görüntüsünün düşük dozajlı özel bir X ışını (röntgen ışını) yardımı ile film üzerine alınmasıdır. 

Kanser taraması amacıyla mamografik incelemeye başlama yaşı konusunda farklı görüşler olmakla birlikte genel olarak 40 yaşında başlanması, 40–49 yaş arasında 1–2 yılda bir, daha sonra yılda bir uygulanması önerilmektedir.

Muayenehanemiz'de hastalarımızın meme kanseri taramaları yapılmaktadır. Hastalarımız istekleri doğrultusunda "kanserden korunma programı"na dahil edildiklerinde, hayatları boyunca tüm jinekolojik kanser taramaları muayenehanemizce yönetilerek, aktif olarak hasta ile paylaşılmaktadır. 

Kemik Dansitometrisi 

Sıklıkla menopoz sonrası kadınları etkileyen osteoporozun (kemik erimesi) tanısında kullanılmaktadır. Böylece kemik dansitometrisi ile kemiklerin kırılma riski de ortaya koyulmaktadır. 

Osteoporoz açısından yüksek risk taşıyan hastalarda kemik dansitometrisi ile tarama yapılmalıdır. Osteoporozun başlıca risk faktörleri arasında ailede osteoporoz hikayesi, 160 cm’den kısa boy ve 50 kg’dan düşük ağırlık, yılda 2,5 cm’den fazla boy kısalması, küçük travmalarda kırık oluşma hikayesi, beslenme yetersizliği, uzun süreli yatak istirahati ve erken yaşta menopoza girme hikayesi sayılabilir.

Kolposkopi 

Rahim ağzının mikroskop benzeri özel bir büyüteç yardımı ile gözlenmesidir. Kolposkop adı verilen bu alet, 

normal jinekolojik muayene sırasında çıplak gözle izlenebilen rahim ağzının daha büyük, net ve detaylı şekilde incelenebilmesini sağlamaktadır.Kolposkopi işlemi sırasında rahim ağzına bazı maddeler uygulanarak şüpheli alanların daha belirgin hale gelmesi sağlanılır. Bu şüpheli alanlarda biyopsi alınarak kesin patolojik tanı konulmak üzere işleme son verilir.

Kolposkopi ağrısız bir işlemdir. Uygulama sırasında normal jinekolojik muayeneden farklı bir işlem yapılmaz. Sadece kolposkop adı verilen büyütme özelliği olan kamera ile rahim ağzı kayıt edilerek ekrandan patolojik alanlar tespit edilir. Kolposkopi sırasında genel anestezi gerektirmediği için hasta da işlemi seyredebilmektedir.

Kolposkopi incelemesi sonrası biyopsi alınması saptanan patolojinin genişliği ve yerleşimine göre değişiklik gösterebilir. Biyopsi işlemleri genellikle ağrısızdır ve işlem sonrası oluşan minimal kanama kolayca durdurulabilmektedir.

Online Randevu

Özay Oral - DoktorTakvimi.com